[Download] Tài liệu Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp IUH
[Thông Báo]: Guline reset Data, clear khóa cũ -> để phục vụ cho khóa mới.

Guline tích lũy - Xem nhanh kết quả học tập hơn cả bạn vào iuh.edu.vn/ketquahoctap.

Đuợc phát triển bởi nhóm Guline, DHTH5C khoa CNTT-IUH. là công cụ tính toán thay cho việc cộng bằng tay, mọi thắc mắc về học vụ xin vui lòng hỏi cô giáo vụ ở khoa của các bạn, hoặc Comment FB với mọi người. Xin cám ơn, Thân, Guline a friend.

Bước 1 Đánh giá kết quả học tập(đánh giá giảng viên) trước khi xem để có kết quả đúng nhất hoặc gặp lỗi khi xem điểm. Đánh giá tại : iuh.edu.vn/ketquahoctap.
Bước 2 Nhập mã sinh viên & mã bảo vệ -> Xem kết quả.
Click
hoặc
với bạn bè. Xin cám ơn.