TichluyIUH will upgrades new version in March 1,2015.
[Download] Tài liệu Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp IUH

là công cụ tính toán thay cho việc cộng bằng tay, mọi thắc mắc về học vụ xin vui lòng hỏi cô giáo vụ ở khoa của các bạn, hoặc Comment FB với mọi người. Xin cám ơn, Thân, Guline a friend.

Bước 1 Đánh giá kết quả học tập(đánh giá giảng viên) trước khi xem để có kết quả đúng nhất hoặc gặp lỗi khi xem điểm. Đánh giá tại : iuh.edu.vn/ketquahoctap.
Bước 2 Nhập mã sinh viên & mã bảo vệ -> Xem kết quả.
Click
hoặc
với bạn bè. Xin cám ơn.